czwartek, 17 kwietnia 2014

Życzenia Wielkanocne

 
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy mieszkańcom Konstantynowa oraz naszym sympatykom z całego kraju życzymy, by światło Zmartwychwstałego Chrystusa, oświetliło wszystkie drogi i dni Waszego życia oraz by przyniosło radość i spokój.

Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej

niedziela, 16 lutego 2014

Konkurs
"WIEM WSZYSTKO O ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ"
 


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:


-uczniów szkół podstawowych

 -uczniów gimnazjum

-młodzież ponadgimnazjalną
 
-osoby dorosłe
 
-wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę i spróbować swoich sił w konkursieAby przystąpić do konkursu wystarczy zapoznać się z Regulaminem i wypełnić Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej lub u koordynatora konkursu w szkole, lub w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konstantynowie)
Życzymy miłej lektury i sukcesów podczas uczestnictwa w konkursie


REGULAMIN KONKURSU

„WIEM WSZYSTKO O ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ

 
I. ORGANIZATOR KONKURSU
Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.

Podmioty wspierające: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Konstantynowie.
 
Konkurs objęty jest patronatem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.
 
II. CELE KONKURSU
 Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy uczestników o naszym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania, promocja Konstantynowa.

III. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania,  zainteresowanych tematem konkursu, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i prześlą go na adres Stowarzyszenia tpzk5@wp.pl , dostarczą koordynatorowi konkursu w swojej szkole lub dostarczą 
do Gminnej Biblioteki Publicznej w Konstantynowie.

IV. ORGANIZACJA
Konkurs będzie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych
a)                 Uczniowie szkół podstawowych klasa 1-3
b)                 Uczniowie szkół podstawowych klasa 4-6
c)                 Młodzież
d)          Dorośli

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.
I etap - pisemny odbędzie się 8 kwietnia 2014. II etap - pisemny (maj 2014).  O konkretnej dacie II etapu konkursu poinformujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia www.spzk.blogspot.com oraz powiadomimy indywidualnie wszystkie osoby, które zakwalifikują się do II etapu.
Wręczenie nagród nastąpi podczas VI Zjazdu Byłych Mieszkańców Konstantynowa i promocji
V Rocznika Konstantynowskiego.
Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym do dnia 31 marca 2014 r. 

V. LITERATURA PRZEDMIOTU
Rocznik Konstantynowski 2010
II Rocznik Konstantynowski 2011
III Rocznik Konstantynowski 2012
IV Rocznik Konstantynowski 2013
J Geresz -  Dzieje Konstantynowa i okolic
T. Demidowicz - Konstantynów – zarys dziejów

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie
 to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

Formularz zgłoszeniowy na Konkurs
„Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej”
 
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………...........
 
Data urodzenia……………………………………………………..........................
 
Szkoła i klasa…………………………………………………….............................
 
Adres zamieszkania…………………………………………………………………
 
Telefon kontaktowy………………………………………………………………...
 
Adres e-mail:………………………………………………………………………
 
Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej” organizowanym  przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Ziemi  Konstantynowskiej.
Niniejszym, wyrażam zgodę na uczestnictwo moje/mojego dziecka* w wyżej wymienionym Konkursie

DATA PODPIS_____________________________________________________

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka* przez organizatora konkursu „Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej” w celach związanych z organizacją Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r., Nr. 133. Poz. 883 z późniejszymi zmianami).

DATA PODPIS_____________________________________________________

*) niepotrzebne skreślić – zapis dotyczy osób poniżej 18 roku życia – formularz podpisuje rodzic/opiekun. W przypadku gdy uczestnik ma ukończone 18 lat formularz podpisuje osobiście

 

poniedziałek, 13 stycznia 2014

VIII spotkanie organizacji pozarządowych.

Po raz kolejny przedstawiciele trzeciego sektora spotkali się na otwartym spotkaniu integracyjno-informacyjnym rejonu Południowego Podlasia. Spotkanie odbyło się w dniu 10 stycznia 2014 r. w Społecznej Szkole Podstawowej w Białej Podlaskiej przy ul. Langiewicza 44 /dawna wieś Sielczyk/ prowadzonej przez Podlaskie Stowarzyszenie "Dobra Szkoła".
Tematem dyskusji było podjęcie wzajemnej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji, organizacji i wzajemnym wspieraniu.

Nasze Stowarzyszenie reprezentowała Beata, Iwona, Agnieszka i Bogdan.


piątek, 27 grudnia 2013

       W dobiegającym końca 2013 roku, pragnę złożyć gorące podziękowania tym wszystkim, którzy niestrudzenie wspierali nas w działaniach, służyli radą, dobrym słowem i wsparciem finansowym.

       To dzięki Państwu udało się nam zrealizować następujące działania:
- wykonać nowy pomnik na grobie ppor. Mikołaja Patejuka,
- opracować i wydać IV tom Rocznika Konstantynowskiego,
- zorganizować V Zjazd Byłych Mieszkańców Konstantynowa
- zorganizować rajdy: pieszy i rowerowe,
-przeprowadzić konkurs Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej
- zorganizować pokaz diaporam autorstwa Urszuli Gronowskiej
  i Jacka Zaima,
- przeprowadzić "Spotkania z historią" - o powstaniu styczniowym  opowiadał młodzieży Michał Mateńko sekcyjny  Związku Strzeleckiego "Strzelec" OSW w Białej Podlaskiej,
- zorganizować pożegnanie wakacji,
- zorganizować bezpłatne porady prawne dla mieszkańców

           Dziękuję też licznie przybywającym na organizowane przez nas wydarzenia mieszkańcom Konstantynowa i wszystkim zaprzyjaźnionym ze Stowarzyszeniem osobom. To Państwa udział mobilizuje nas do dalszej pracy.

       Za całoroczną pracę pragnę także podziękować wszystkim koleżankom i kolegom ze Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.
      Za kilka dni rozpoczniemy Nowy 2014 Rok. Życzę wszystkim jak najlepszych wzajemnych relacji, dużo zdrowia, uśmiechu oraz satysfakcji z podejmowanych działań

prezes SPZK
Beata Łyczewska

niedziela, 22 grudnia 2013

 
            Niech te Święta Bożego Narodzenia będą pełne ciepła, spokoju i radości, a nadchodzący Nowy Rok przyniesie dużo szczęścia, pomyślności i nadziei.


WESOŁYCH  ŚWIĄT              życzą
członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Jak powstaje choinka z papierowej wikliny :)

Nasza koleżanka ze Stowarzyszenia - Marta Wawryniuk wyplata z papierowej wikliny przeróżne cudeńka. Postanowiła nauczyć nas tej wymagającej cierpliwości i precyzji sztuki.

 Najważniejszy jest początek,... dalej szło jak z płatka :)))
 
 ......choć może nie każdemu :)
 

 
 
 
  Choinkowy lasek na miarę naszych możliwości
 
 Kolorytu choinkom dodały druhny i druhowie z zastępu Sarny.
 
Foto: A. Żuk
Tekst: B. Łyczewska