środa, 4 maja 2016

Wyjazd do teatru

     23 kwietnia członkowie SPZK oraz zaprzyjaźnieni mieszkańcy Konstantynowa i okolic wyjechali do Białegostoku na spektakl pt. "Seks nocy letniej".


Ponieważ dzień był pogodny, swój pobyt w Białymstoku rozpoczęliśmy od zwiedzania pałacu Branickich i pięknego wiosennego ogrodu. Niektórzy uczestnicy wycieczki zawędrowali też w dalsze rejony miasta.

Wieczorem dotarliśmy do Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki na pełen humoru spektakl Woody'ego Allena.

sobota, 23 kwietnia 2016

IV Wycieczka Rowerowa dla Rodzin

W Dniu Flagi Rzeczypospolitej Polskiej (2 maja) zapraszamy na wycieczkę rowerową organizowaną przez SPZK w ramach "Tygodnia w Janowie Biskupim, czyli Podlaskim"

 

10.00  Start – przed pałacem Platerów w parku w Konstantynowie.
10.40  postój przed Zamkiem Biskupim i możliwość dołączenia dla rowerzystów z Janowa Podlaskiego 
11.00    wyjazd z Janowa przez Wygodę (Stadnina Koni), Buczyce, Bubel Łukowiska, Bubel Stary, Gnojno do Konstantynowa
około 14.00  posiłek regeneracyjny (przy przeprawie promowej w Gnojnie)
około 16.30  powrót do Konstantynowa ( parking przy kościele)

około 17.00  powrót do Janowa Podlaskiego
 
 Nie ma ograniczeń wiekowych. Serdecznie zapraszamy całe rodziny.


Na wycieczkę należy wziąć ze sobą: kamizelkę odblaskową, płaszcz przeciwdeszczowy, nakrycie głowy, woda, kanapki (przewidziany jest posiłek regeneracyjny w Gnojnie). Mile widziany strój w naszych barwach narodowych.

Dzieci i młodzież do lat 18, które będą jechać bez opieki osoby dorosłej muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.

Powspominajmy:
2 maja 2013 roku:
http://spzk5.blogspot.com/2013/05/fotorelacja-z-rodzinnego-rajdu_7.html
2 maja 2014 rok:
http://spzk5.blogspot.com/2014/05/rowerowa-majowka.html
2 maja 2015 roku:
http://spzk5.blogspot.com/2015/05/rodzinna-wycieczka-rowerowa.html

Więcej informacji na temat imprez podczas Majówki 2016 na plakacie poniżej.

 
piątek, 22 kwietnia 2016

Rok Sienkiewiczowski

       Rok 2016  ogłoszony jest Rokiem Henryka Sienkiewicza w związku z przypadającą 15 listopada setną rocznicą śmierci tego wielkiego pisarza. W bieżącym roku przypada także 110 rocznica przyznania pisarzowi Nagrody Nobla, jak również 170 rocznica urodzin i 120 rocznica książkowego wydania „Quo vadis”.
Aby przypomnieć postać wielkiego pisarza Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej w dniu 16 kwietnia 2016 r. zorganizowało wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Trzebieszowie wycieczkę do Woli Okrzejskiej.

Budynek Muzeum w Woli Okrzejskiej.

Drewniane rzeźby przedstawiające bohaterów z utworów Henryka Sienkiewicza.

Henryk Sienkiewicz przy pracy.

Uczestnicy wycieczki z Trzebieszowa, Białej Podlaskiej i Konstantynowa pod kopcem Sienkiewicza w Okrzei.

Krótka historia powstania Kopca.

Na kopcu Sienkiewicza.
Nagrobek matki Sienkiewicza na cmentarzu w Okrzei.

Spotkanie z byłym proboszczem Mieczysławem Milczarczykiem w jego obecnej parafii w Radoryżu Kościelnym.
Foto: Joanna Żuk
Tekst A. Charko

piątek, 1 kwietnia 2016

Zaproszenie na wycieczkę.

16 kwietnia 2016 r.
 
Wola Okrzejska
 
i Siedlce
 
wyjazd 9.30 (parking przy kościele w Konstantynowie)
powrót około 19.00
koszt 40zł  30 zł
zapisy 603 609 794

w programie:
·        prezentacja multimedialna o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza,
·        zwiedzanie Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej,
·        zwiedzanie Kopca, Kościoła Parafialnego i cmentarza w Okrzei,
·        obiad w Dworze Sienkiewicz w Okrzei (ok. 20-25 zł płatne we własnym zakresie),
 
     ·        Siedlce - basen (płatne indywidualnie) lub "czas wolny" - galeria, katedra.
 
 

 

wtorek, 29 marca 2016

Konkurs

"WIEM WSZYSTKO O ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ"
IV edycja

 
Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:
-uczniów szkół podstawowych
-uczniów gimnazjum
-młodzież ponadgimnazjalną
-osoby dorosłe
-wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę i spróbować swoich sił w konkursie

Aby przystąpić do konkursu wystarczy zapoznać się z Regulaminem i wypełnić Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej lub u koordynatora konkursu w szkole.)
Życzymy miłej lektury i sukcesów podczas uczestnictwa w konkursie.

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU
„WIEM WSZYSTKO O ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.
 
Podmioty wspierające: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Konstantynowie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.

II. CELE KONKURSU
Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy uczestników o naszym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania, promocja Konstantynowa i Rocznika Konstantynowskiego.

III. UCZESTNICY KONKURSU

Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania,  zainteresowanych tematem konkursu, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i prześlą go na adres Stowarzyszenia tpzk5@wp.pl lub dostarczą koordynatorowi konkursu w swojej szkole.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym do dnia 22 kwietnia 2016 r. 

IV. ORGANIZACJA

Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych
a)    Uczniowie szkół podstawowych klasa 1-3
b)    Uczniowie szkół podstawowych klasa 4-6
c)     Młodzież gimnazjalna
d)   Młodzież ponadgimnazjalna i osoby dorosłe

Konkurs zostanie przeprowadzony 28 kwietnia 2016 r. (uczestnicy zostaną poinformowani o miejscu i godzinie konkursu)
 
V. ZAKRES MATERIAŁU
-informacje bieżące dotyczące gminy Konstantynów
oraz
LITERATURA PRZEDMIOTU
Klasa 1-3
IV Rocznik Konstantynowski 2013 (artykuły ze stron: 211, 214)
V Rocznik Konstantynowski 2014 (artykuł ze strony: 82)
VI Rocznik Konstantynowski 2015 (artykuł ze strony: 116)
Klasa 4-6
IV Rocznik Konstantynowski 2013 (artykuły ze stron: 211, 214)
V Rocznik Konstantynowski 2014 (artykuł ze strony: 82)
VI Rocznik Konstantynowski 2015 (artykuły ze stron: 80, 116, 125)

Gimnazjum
IV Rocznik Konstantynowski 2013 (artykuły ze stron: 211, 214)
V Rocznik Konstantynowski 2014 (artykuły ze stron: 82, 143)
VI Rocznik Konstantynowski 2015 (artykuły ze stron: 80, 116, 125)

Młodzież ponadgimnazjalna i dorośli
IV Rocznik Konstantynowski 2013 (artykuły ze stron: 211, 214)
V Rocznik Konstantynowski 2014 (artykuły ze stron: 82, 113, 143)
VI Rocznik Konstantynowski 2015 (artykuły ze stron: 80, 116, 125)
 
 
VII.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora  podanych przez niego danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 

Formularz zgłoszeniowy na Konkurs
„Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej”

 
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………...........
Data urodzenia……………………………………………………..........................
Szkoła i klasa…………………………………………………….............................
Adres zamieszkania…………………………………………………………………
Telefon kontaktowy………………………………………………………………...
Adres e-mail:………………………………………………………………………

  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej” organizowanym  przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Ziemi  Konstantynowskiej.

Niniejszym, wyrażam zgodę na uczestnictwo moje/mojego dziecka* w wyżej wymienionym Konkursie

DATA PODPIS_____________________________________________________

* niepotrzebne skreślić

środa, 23 marca 2016

Wielkanoc 2016
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. Radosnego wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół życzą członkowie SPZK.                                                 

niedziela, 28 lutego 2016

Bieg Tropem Wilczym 28.02.2016 – relacja

Bieg Tropem Wilczym organizowany przez Fundację Wolność i Demokracja w całej Polsce, a w Konstantynowie przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej przebiegł zgodnie z planem. Po krótkiej rozgrzewce, syn Żołnierza Wyklętego Tadeusza Paszkowskiego "Żbika" - Antoni Zbigniew Paszkowski, który przybył z rodziną na bieg, zapalił znicze pod tablicą poświęconą Mikołajowi Patejukowi ps. "Mikuś". Następnie wszyscy obecni minutą ciszy uczcili żołnierzy polskiego podziemia. Wśród uczestników biegu byli także bliscy Konstantego Sacharczuka "Jacka", "Kostka". Start nastąpił o godzinie 12.00 sprzed pałacu Platerów. Trasa licząca 1963 m przebiegała alejkami parku i wokół zalewu w Zakanalu. W biegu wzięło udział 116 osób. Najmłodszy uczestnik miał niespełna 2 lata, najstarsi uczestnicy 76 lat.  Każdy z uczestników otrzymał koszulkę, materiały informacyjne i gadżety oraz specjalnie na tę okazję wydrukowaną pocztówkę upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych i pierwszy bieg Tropem Wilczym w Konstantynowie. Wszyscy biorący udział w biegu po przekroczeniu mety otrzymywali medal, a Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim ufundowało upominek dla najmłodszego uczestnika. Po biegu przy  pysznej grochówce i gorącej herbacie w serdecznej i miłej atmosferze dzieliliśmy się wrażeniami. Przed i po biegu wyświetlano film "Był więc oddział jeden z wielu, byli chłopcy tak jak inni..."Biorąc pod uwagę aurę dnia poprzedzającego uroczystość i dnia następnego możemy mówić, że nawet pogoda nam sprzyjała.

Podczas imprezy wolontariusze zbierali do puszek datki na Pomnik Ofiar Wielkiego Głodu. Dzięki Państwa ofiarności zebraliśmy 195,22 zł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej składa podziękowania osobom i instytucjom, które wsparły Stowarzyszenie w organizacji Biegu Tropem Wilczym, a byli to:
Pan Marcin Duszek
Pan Waldemar Kosieradzki
Pan Romuald Murawski
Pan Tadeusz Łazowski
Pan Bogusław Broniewicz
oraz Piekarnia Bielany

Opiekę medyczną zapewnili:
Pani Teresa Oksiuta - z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia w Konstantynowie
Pan Michał Rosiński - ratownik medyczny.

Dziękujemy również opiekunce wolontariatu Pani Teresie Bogusz Filipiuk i wolontariuszom z Gimnazjum im. Cypriana Norwida w Konstantynowie: Emilii Szymuli, Kamili Czubaj, Joannie Laszuk, Oliwii Sosnowskiej, Marcie Syryjczyk, Karolinie Kaszewiak, Łukaszowi Bekisz i Sebastianowi Filipiuk za czuwanie nad sprawnym przebiegiem biegu na trasie oraz przeprowadzenie zbiórki publicznej na Pomnik Polaków zmarłych w Związku Sowieckim w czasie Wielkiego Głodu. 

Obecność tak wielu osób, startujących i towarzyszących biegaczom, identyfikujących się z ideą Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych i atmosfera panująca tego niedzielnego popołudnia jest dla nas organizatorów, wielką satysfakcją i podziękowaniem za  trud jaki włożyliśmy w  przygotowanie i przeprowadzenie biegu oraz mobilizuje do podjęcia starań, by za rok ponownie spotkać się podczas Biegu Tropem Wilczym. Cieszy, że pamięć w narodzie nie ginie, że historia i wiedza na ten temat jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Impreza ta, to także upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu, promocja zdrowego trybu życia i rodzinnego spędzania wolnego czasu.
Upowszechnienie na naszym terenie organizowanej przez Fundację Wolność i Demokracja ogólnopolskiej akcji upamiętniania Żołnierzy Wyklętych jest dużym sukcesem Stowarzyszenia.  


Fotorelacja na stronie Radia Biper:
Tekst: Beata Łyczewska, Bogdan Korniluk
foto: Bogdan Korniluk, Agnieszka Żuk