wtorek, 2 października 2018

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej powięconego mjr. Stanisławowi Sidewiczowi ps."Gołąb"

Z inicjatywy Społecznego Komitetu Potomków Uczniów Stanisława Sidewicza w Konstantynowie w ramach obchodów 100-lecia Niepodległości Polski 11 sierpnia 2018 r. mieliśmy okazję uczestniczyć w uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Stanisławowi Sidewiczowi oraz wysłuchać koncertów pieśni patriotycznych w wykonaniu wnuczek pana Sidewicza.


          Uroczystości rozpoczęły się od powitania X Konnej Pielgrzymki w hołdzie Kawalerii Rzeczypospolitej w barwach 7. Pułku Ułanów Lubelskich z Bobrownik do Kodnia.

Następnie o godz. 17.00 biskupi Antonii Pacyfik Dydycz i Piotr Sawczuk odprawili uroczystą Mszę św., po której zebrani przeszli pod monument na styku ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ceremonii jego odsłonięcia dokonały wnuczki majora Sidewicza, Maria Zygmaniak-Lesiak i Małgorzata Zygmaniak-Pujol, które usłyszeliśmy także w koncercie pieśni patriotycznych.

Stanisław Sidewicz (1888-1948) w okresie międzywojennym kierownik Szkoły Powszechnej w Konstantynowie, patriota, pedagog, organizator życia społecznego w Konstantynowie.
Informacje ze strony fb profil Potomkowie Uczniów Stanisława Sidewicza
Więcej informacji tamże:  https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156673568381187&id=154149791966898&__tn__=K-R
W roku 1912 ukończył seminarium nauczycielskie w Siennicy. Prowadził tajne nauczanie w zaborze rosyjskim. Walczył podczas I wojny światowej w wojsku rosyjskim w 15 Korpusie, służył w 22 Korpusie w rejonie Grodna.W 1918 r. w Mielniku zorganizował oddział POW (połączony z Zaburzem i Mierzwicami). Brał udział w rozbrajaniu Niemców w Sarnakach, Janowie Podlaskim oraz rejonie Siemiatycz i Wysokiego Litewskiego.Ciężko ranny w płuco podczas potyczki z Niemcami pod wsią Mętna został przetransportowany z Platerowa do szpitala w Siedlcach, mimo starań lekarzy stracił prawy płat płuca. Po powrocie do Mielnika, zorganizował trzyklasową szkołę powszechną i został jej kierownikiem. Następnie przeniósł się do Kornicy, gdzie został kierownikiem Szkoły Powszechnej.
Podczas wojny z bolszewikami w 1920 r. służył jako ochotnik i walczył w szeregach 222 pp przeciwko Czechom. Współorganizator budowy pomnika „Odrodzenie Ojczyzny” w Kornicy, członek Powiatowej Rady Szkolnej. Po przeniesieniu się w 1926 r. do Konstantynowa zorganizował straż pożarną i został jej komendantem rejonowym, założył i prowadził orkiestrę strażacką. Przy straży rozpoczęły działalność następujące organizacje i stowarzyszenia: Przysposobienie Wojskowe, koło LOPP, Komitet Obrony Kresów i Odbudowy Ojczyzny. Był członkiem komitetu budowy Domu Ludowego im. Józefa Piłsudskiego w Konstantynowie, członkiem Związku Strzeleckiego, a także kierował kołem BBWR. Do wybuchu II wojny światowej był kierownikiem siedmioklasowej Szkoły Powszechnej w Konstantynowie, do której należały też pierwsze klasy w Jakówkach i Zakalinkach. Uczył historii i geografii. W listopadzie 1939 r. załatwił u niemieckiego okupanta zgodę na otwarcie Szkoły Powszechnej w Konstantynowie. Zagrożony aresztowaniem przez Gestapo z Białej Podlaskiej, zbiegł z osady 20 VI 1940 r. Niemcy wyznaczyli nagrodę za jego złapanie w wysokości 2000 marek niemieckich. Od 1943 r. związany z konspiracją NSZ, pełnił funkcję komendanta powiatu NSZ Biała Podlaska i Siedlce. Po wejściu Armii Czerwonej powrócił z rodziną do Konstantynowa w sierpniu 1944 r. W 1946 został powołany na przewodniczącego Obwodowej Komisji Referendalnej w obwodzie nr 44 w Konstantynowie, za co został ciężko pobity 8 VIII 1946 r. przez żołnierzy podziemia poakowskiego. Nosił się z zamiarem opuszczenia osady i wyjazdu z rodziną. Zapadł na zdrowiu i na początku 1948 r. wyjechał na leczenie do sanatorium w Gostyninie, gdzie zmarł 16 II 1948 r. i został pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Gostyninie.
 
Informacje ze strony fb profil Potomkowie Uczniów Stanisława Sidewicza
Więcej informacji tamże:  https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=156673568381187&id=154149791966898&__tn__=K-R


Foto: B. Łyczewska, B. Korniluk

niedziela, 12 sierpnia 2018

Bubel Granna - Landart Festiwal 2018.

          W dniach 4-14 lipca 2018 r. już po raz ósmy na terenie naszego Podlaskiego Przełomu Bugu realizowano projekt pod nazwą Landart Festiwal w ramach którego odbywały się warsztaty artystyczne i koncerty. Na zakończenie, w dniu 14 lipca w miejscowości Bubel Granna odbył się wernisaż prac wykonanych przez artystów. Po zakończonym spływie kajakowym udaliśmy się do Bubla by podziwiać i obcować z niezwykłymi dziełami/instalacjami artystów z różnych części świata.
Tekst i zdjęcia :
Bogdan Korniluk

Spływ kajakowy po Bugu.

           W dniu 14 lipca 2018 roku członkowie naszego Stowarzyszenia wzięli udział w spływie kajakowym po rzece Bug trasą Pratulin - Gnojno. Spływ zorganizowało zaprzyjaźnione z nami Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Białej Podlaskiej. W trakcie spływu mogliśmy podziwiać przepiękne nadbużańskie krajobrazy i przyrodę, a ciepły, przelotny deszczyk był dodatkową atrakcją. Trasę o długości 35 km pokonaliśmy w 6 godzin. Spływ zakończył się na przystani promowej w Gnojnie, gdzie przy pieczonych kiełbaskach dzieliliśmy się wrażeniami ze spływu z innymi uczestnikami . Tekst i zdjęcia:
Bogdan Korniluk