wtorek, 24 lutego 2015

Ferie zimowe 5-7.02.2015r.
"Z Królową Śniegu przez Podlasie"
  w Białostockim Teatrze Lalek zachwyciła nas "Królowa Śniegu"
 W piwnicy-magazynie lalek mogliśmy stać się trochę inni, tacy bardziej błyszczący
 A po rozlokowaniu się w schronisku, urządziliśmy sobie własny TEATR.
 Zabawa była przednia. Mamy zadatki na aktorów.


Przed Filharmonią i Operą Podlaską...
 ...oraz na jej scenie.
 Pani przewodnik przygotowała nam wiele ciekawostek i zagadek o Białymstoku.

Przed Muzeum Ikon w Supraślu Nasze prace

Wypatrujemy żubrów mieszkańców Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej

 SĄ i to nawet bardzo liczne stado
 A na zakończenie dnia upolowaliśmy kilka, kilkanaście i kilkadziesiąt punktów...na kręgielni
 Pozostałe zdjęcia zamieścimy po spotkaniu powycieczkowym, na które serdecznie zapraszamy dzieci i rodziców. Spotykamy się w sobotę 28 lutego o godz. 16.00 w pałacu w Konstantynowie.
Zabierzcie ze sobą jo-jo i pendrive na zdjęcia.

Foto: A. Charko, W. Filipiuk, M. Grabowska-Nowicka
Tekst: B. Łyczewska
 


niedziela, 22 lutego 2015

Wyjazd do opery.

      W dniu 21 lutego 2015 roku miał miejsce wyjazd do Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku na arcydzieło Wolfganga Amadeusa Mozarta "Czarodziejski flet".
Organizacją wyjazdu, podobnie jak poprzednich, zajęła się koleżanka Tereska Bogusz-Filipiuk.
Wyjeżdżamy o godz. 14.00 z parkingu przy kościele w Konstantynowie.
Przed spektaklem mieliśmy trochę wolnego czasu.

 


Nowy, piękny gmach opery robi wrażenie.
Tekst i foto:
B. Kornilukśroda, 18 lutego 2015

Konkurs
"WIEM WSZYSTKO O ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ"
III edycja 


Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie:-uczniów szkół podstawowych


 -uczniów gimnazjum


-młodzież ponadgimnazjalną

 

-osoby dorosłe

 
-wszystkich, którzy chcą zgłębić swoją wiedzę i spróbować swoich sił w konkursie


Aby przystąpić do konkursu wystarczy zapoznać się z Regulaminem i wypełnić Formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej lub u koordynatora konkursu w szkole.)
Życzymy miłej lektury i sukcesów podczas uczestnictwa w konkursie


REGULAMIN III EDYCJI KONKURSU
„WIEM WSZYSTKO O ZIEMI KONSTANTYNOWSKIEJ

I. ORGANIZATOR KONKURSU
Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej.
 
Podmioty wspierające: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Konstantynowie, Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Konstantynowie, Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Sawczuka w Konstantynowie.

Konkurs objęty jest patronatem Wójta Gminy Konstantynów.


II. CELE KONKURSU
 Celem Konkursu jest wzbogacenie wiedzy uczestników o naszym regionie, umocnienie związków emocjonalnych z miejscem zamieszkania, promocja Konstantynowa i Rocznika Konstantynowskiego.

III. UCZESTNICY KONKURSU
Konkurs adresowany jest do wszystkich osób, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania,  zainteresowanych tematem konkursu, które wypełnią formularz zgłoszeniowy i prześlą go na adres Stowarzyszenia tpzk5@wp.pl lub dostarczą koordynatorowi konkursu w swojej szkole.
Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa na formularzu zgłoszeniowym do dnia 18 marca 2015 r. 

IV. ORGANIZACJA
Konkurs będzie przeprowadzony w czterech kategoriach wiekowych
a)                 Uczniowie szkół podstawowych klasa 1-3
b)                 Uczniowie szkół podstawowych klasa 4-6
c)                 Młodzież gimnazjalna
d)                 Dorośli i młodzież ponadgimnazjalna

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach.
I etap - pisemny odbędzie się 20 marca 2015r.  II etap - pisemny (maj 2015r.).  O konkretnej dacie II etapu konkursu poinformujemy na stronie internetowej Stowarzyszenia www.spzk.blogspot.com oraz powiadomimy indywidualnie wszystkie osoby, które zakwalifikują się do II etapu.
Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 10-ciu najlepszych uczestników w każdej grupie wiekowej.
 
V. NAGRODY
w każdej kategorii wiekowej (m.in.)
I. miejsce  -  wyjazd do Lublina na Festiwal Sztuk-Mistrzów 23-26 lipca 2015r. (100% kosztów wyjazdu ok. 300 zł zostanie pokryte przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej ze środków uzyskanych z dystrybucji Rocznika Konstantynowskiego)
II. miejsce  -  wyjazd do Lublina na Festiwal Sztuk-Mistrzów 23-26 lipca 2015r. (50% kosztów wyjazdu ok. 150 zł zostanie pokryte przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej ze środków uzyskanych z dystrybucji Rocznika Konstantynowskiego, 50% kosztów ponosi uczestnik wyjazdu)
III. miejsce  -  wyjazd do Lublina na Festiwal Sztuk-Mistrzów 23-26 lipca 2015r. (30% kosztów wyjazdu ok. 90 zł zostanie pokryte przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Konstantynowskiej ze środków uzyskanych z dystrybucji Rocznika Konstantynowskiego, 70% kosztów ponosi uczestnik wyjazdu)
 
Laureat nagrody nie może przekazać jej na rzecz innej osoby.
Uczestnik ma prawo w ciągu 3 dni zrezygnować z nagrody: 100%, 50% czy 30% refundowanych kosztów wyjazdu. W takim przypadku nagroda przejdzie na uczestnika zajmującego kolejne miejsce na liście.

VI. ZAKRES MATERIAŁU
informacje bieżące dotyczące gminy Konstantynów
oraz
LITERATURA PRZEDMIOTU
III Rocznik Konstantynowski 2012 (artykuły ze stron: 44,74,79)
IV Rocznik Konstantynowski 2013 (artykuły ze stron: 211,214)
V Rocznik Konstantynowski 2014 (artykuły ze stron: 105,169)

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Przystępując do konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.
 

Formularz zgłoszeniowy na Konkurs
„Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej”
 
Imię i nazwisko uczestnika…………………………………………………...........
Data urodzenia……………………………………………………..........................
Szkoła i klasa…………………………………………………….............................
Adres zamieszkania…………………………………………………………………
Telefon kontaktowy………………………………………………………………...
Adres e-mail:………………………………………………………………………
  Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem Konkursu „Wiem wszystko o Ziemi Konstantynowskiej” organizowanym  przez  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Ziemi  Konstantynowskiej.
Niniejszym, wyrażam zgodę na uczestnictwo moje/mojego dziecka* w wyżej wymienionym Konkursie

DATA PODPIS_____________________________________________________


środa, 4 lutego 2015

Szkolenie.

       W pałacu Platerów, obecnej siedzibie naszego Stowarzyszenia trwa cykl szkoleń w zakresie organizacji, rozwoju, pozyskiwania funduszy dla Stowarzyszenia.
Szkolenie prowadzą animatorzy ze Stowarzyszenia na rzecz integracji społecznej "Modrzew" w Białej Podlaskiej pani Barbara Dąbek i pan Tomasz Telej.
Foto i tekst:
Bogdan Korniluk